Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Stokke.

Søket ga 432 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [>>]

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
226 Nedre Logen4 huderNielsTorgiersøn18Tienestedrenge
227 Nedre Logen4 huderOugenNielsøn80Huusmend
228 Geen5 pd 18 mrk smør 4 skinnJohanneAndersdatter!!Opsidderebruger alt
229 Geen5 pd 18 mrk smør 4 skinnOluffTorgiersøn24Tienestedrenge
230 Gerlov7 1/2 pd smørHalffuorLauritz58Opsidderebrug: halt
231 Gerlov7 1/2 pd smørJoranHansdattr!!Opsidderebrug: halt
232 Gerlov7 1/2 pd smørVellickHalffvorsøn18Sønner
233 Gerlov7 1/2 pd smørLauritzHalffvorsøn15Sønner
234 Gerlov7 1/2 pd smørGutormLauritzøn14Sønner
235 Riise3 pd smør 1 fjerding mel 3 hønsHalffuorAndersøn40Opsidderebrug: halt
236 Riise3 pd smør 1 fjerding mel 3 hønsNielsKnudsønn38Opsidderebruger halt
237 Riise3 pd smør 1 fjerding mel 3 hønsLauritzOluffsøn12Sønner
238 Nedre Horntued4 1/2 pd smørKnudHalffuorsen30Opsidderebrug: alt
239 Nedre Horntued4 1/2 pd smørHansSøffrensøn18TienestedrengeEr soldat
240 Mellom Horntued6 pd smør 1 skinnTrugelsKnudsøn30Opsidderebrug: halt
241 Mellom Horntued6 pd smør 1 skinnHaagenHalffuorsøn28Opsidderebrug: halt
242 Mellom Horntued6 pd smør 1 skinnMogensSøffrensøn20TienestedrengeEr soldat
243 Øffre Horntued3 pd smørJensSøffrensøn64Opsidderebruger trediepart
244 Øffre Horntued3 pd smørJacobN60Opsidderebruger trediepart
245 Øffre Horntued3 pd smørGunderVlffsøn20Opsidderebruger trediepart
246 Bergen1 skpd mel 1 pd smørJffuerFrantzøn55Opsidderebrug: halt
247 Bergen1 skpd mel 1 pd smørFrantzJffrsøn26Opsidderebruger halt
248 Betomb7 pd smørLauritzGutormsøn53Opsidderebruger halt
249 Betomb7 pd smørNielsEndresøn60Opsidderebruge 1/4 part
250 Betomb7 pd smørTordLauritzøn19Opsidderebruger 1/4 part

Side: [<<] ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |