Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Stokke.

Søket ga 432 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
426 Hielles Aasenn1 fjerding maltHannsLauritzøn52Opsidderebruger alt
427 Brecke1 1/2 pd smørOluffHendricksøn58Opsidderebruger altt
428 Brecke1 1/2 pd smørChristennOluffsøn19Sønnerer Soldatt
429 Beeke Var1 pd smørNiellsToffvesøn60Opsidderebruger alt
430 Beeke Var1 pd smørToffueNielsøn17Sønner
431 Asgerødt2 pd smørKiøellOluffsøn30Opsidderebruger alt
432 Daaler1 pd smørChristopherKolbiørensøn52Opsidderebruger alt

Side: [<<] ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

| Hjem | Søk | Alle | Info |