Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Stokke.

Søket ga 432 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [>>]

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
301 Ramsøe7 pd smørRasmusHalffuors70Opsidderebrug: halt
302 Ramsøe7 pd smørAndersRasmusøn32Opsidderebruger halt
303 Ramsøe7 pd smørHalffuorRasmusøn34Sønner
304 Sundby4 1/2 pd 2 mrk smør 2 skinn 1/2 tylt huggenbord 1 1/2 skillingHelgeGullichsøn44Opsidderebruger halt er Gastgeber
305 Sundby4 1/2 pd 2 mrk smør 2 skinn 1/2 tylt huggenbord 1 1/2 skillingAaseArnesdatter!!Opsidderebruger halt
306 Sundby4 1/2 pd 2 mrk smør 2 skinn 1/2 tylt huggenbord 1 1/2 skillingChristenGullicksøn22Sønnergammel soldat
307 Sundby4 1/2 pd 2 mrk smør 2 skinn 1/2 tylt huggenbord 1 1/2 skillingHalffuorSøffrensøn17Tienestedrenge
308 Sundby4 1/2 pd 2 mrk smør 2 skinn 1/2 tylt huggenbord 1 1/2 skillingHansLauritzøn34HuusmendCamperhoug
309 Sundby4 1/2 pd 2 mrk smør 2 skinn 1/2 tylt huggenbord 1 1/2 skillingAbrahamAndersøn46HuusmendCorporal
310 Ragnilrød1 1/2 pd smørHansChristophers Stochmand!!Opsidderebruger
311 Ragnilrød1 1/2 pd smørPederJacobsøn30Tienestedrenge
312 Ragnilrød1 1/2 pd smørHansBrynoldsøn30Huusmendsoldat
313 Ragnilrød1 1/2 pd smørTøstollAndersøn70Huusmend
314 Ragnilrød1 1/2 pd smørGunerTostensøn78Huusmend
315 Omdall2 pd smørOluffBorgersøn50Opsidderebruger alt
316 Flattnæs2 pd smørFindOluffsøn46Opsidderebrug: alt
317 Flattnæs2 pd smørChristenEleffsøn12Tienestedrenge
318 Toffuerød2 pd smørNielsHansøn26Opsidderebruger alt
319 Toffuerød2 pd smørHansNielsøn60Huusmend
320 Teigen18 mrk smørOluffOluffsøn51Opsidderebrug: alt
321 Amundrød1 pd smørLaurltKieldsøn54Opsidderebrug: alt
322 Amundrød1 pd smørKieldLaurtzøn18Sønnerer soldatt
323 Korterud1/2 pd smørTordOluffsøn40Opsidderebrug: alt
324 Korterud1/2 pd smørTorbiørnJørgensøn100Huusmend
325 Krogen3 pd smørMichellEnersøn32Opsidderebruger alt

Side: [<<] ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |