Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Stokke.

Søket ga 432 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
151 Krigen4 pd smørVernerSøffrensønner20Sønner
152 Krigen4 pd smørSøffrenSøffrensønner16Sønner
153 Vestgaarden3 pd smør 3 skinnChristopherRasmusøn43Opsidderebrug: alt
154 Vestgaarden3 pd smør 3 skinnHansTordsøn24Sønner
155 Hauffnen2 pd smørAndersAndersøn38Opsidderebrug: halt
156 Hauffnen2 pd smørAndersTygesøn32Opsidderebrug: halt
157 Holtane3 pd smørOsvaldHansøn32Opsidderebrug: alt
158 Lougerøen3 pd smørPederLauritsøn60Opsidderebrug: alt
159 Siuffuerød3 pd smørHelgeKnudsøn53Opsidderebrug: halt
160 Siuffuerød3 pd smør    presten brug: halt
161 Ødevæer1/2 tylt huggenbordRoerGregersøn60Opsidderebruger allt
162 Rachevig18 mrk smør 1 tylt huggenbordBørgeRasmusøn51Opsidderebrug alt
163 Rachevig18 mrk smør 1 tylt huggenbordDavidBørgesøn14Opsiddere
164 Roberg1 tølt huggenbordLauritzHansøn50Opsidderebruger alt
165 Varnæs3 pd smørAnundAagesøn38Opsidderebrug: alt
166 Asch3 pd smørPederNielsøn40Opsidderebrug: alt
167 Asch3 pd smørSimenOluffsøn24Huusmender Soldat
168 Ødebergevar18 mrk smør 6 skinnHansJensøn52Opsidderebrug: alt
169 Ødebergevar18 mrk smør 6 skinnJohanAlbertzøn12Tienestedrenge
170 Lille Var6 lpd malt 3 hønsClausMogensøn60Opsidderebrug: alt
171 Lille Var6 lpd malt 3 hønsPederClausøn22Tienestedrengeer soldatt
172 Roffve2 pd smørHalffuorAagesøn51Opsidderebruger alt
173 Roffve2 pd smørTostenTordsøn60Huusmend
174 Olsrød3 1/2 pd smørAndersHansøn52Opsidderebrug: alt
175 Ødebreholt1/2 pd smørOluffHansøn30Opsidderebrug: alt

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |