Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Stokke.

Søket ga 432 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [>>]

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
351 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørOluffNielsøn25Tienestedrenge
352 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørLauritzHalffuorsøn28Tienestedrenge
353 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørPederJensøn27Tienestedrenge
354 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørChristenPedersøn30Tienestedrenge
355 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørChristopherChristensen12Tienestedrenge
356 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørAndersHansøn28TienestedrengeMøller
357 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørAndersSuendsøn40Huusmend
358 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørGumardHansøn32Huusmend
359 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørOluffOsmundsøn60Huusmend
360 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørNielsOluffsøn26Huusmend
361 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørOluffGundersøn38Huusmend
362 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørChristenChristopherssøn51Huusmend
363 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørClausPedersøn50Huusmend
364 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørAndersLauritzøn22Huusmendhans stiffsøn
365 Fosnæs Herregaard1/2 tønne smørPovellLøensøn42Huusmend
366 Fuscke4 1/2 pd smør 1 fjerding maltJohann Richardvon Buckwolld34Opsiddere
367 Fuscke4 1/2 pd smør 1 fjerding maltPederChristophersøn34Tienestedrenge
368 Fuscke4 1/2 pd smør 1 fjerding maltPederLauritz20Tienestedrenge
369 Fuscke4 1/2 pd smør 1 fjerding maltAndersChristensøn24Tienestedrenge
370 Fuscke4 1/2 pd smør 1 fjerding maltPederLauritzøn23Tienestedrenge
371 Fuscke4 1/2 pd smør 1 fjerding maltAndersChristopherssøn12Tienestedrenge
372 Fuscke4 1/2 pd smør 1 fjerding maltOluffOluffsøn42Huusmend
373 Vennerød2 huder 1 tylt huggenbordHelgeEngelbretzøn43Opsidderebrug: halt
374 Vennerød2 huder 1 tylt huggenbordArneEngelbretz41Opsidderebruger halt
375 Søndre Holt6 pd smørAndersArnesøn30Opsidderebrug: halt

Side: [<<] ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |