Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Stokke.

Søket ga 432 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
176 Stensrød9 mrk smørJoenEngellbretsøn24Opsidderebruger alt
177 Stensrød9 mrk smørEngelbretJonsøn60Huusmend
178 Stoche præstegaard!!HansChristopherssøn Stochmand54Opsiddere
179 Stoche præstegaard!!KnudOluffsøn24Tienestedrenge
180 Stoche præstegaard!!FindGardsøn22Tienestedrenge
181 Stoche præstegaard!!OluffEngelbretzøn19Tienestedrenge
182 Stoche præstegaard!!AndersMatzøn55Huusmend
183 Stoche præstegaard!!Christopher 16Huusmendhans Sønner
184 Stoche præstegaard!!Hans 12Huusmendhans Sønner
185 Stoche præstegaard!!AndersBrandsøn60Huusmend
186 Stoche præstegaard!!JensGullichsøn59Huusmend
187 Stoche præstegaard!!LauritzEskildsøn50Huusmend
188 Stoche præstegaard!!AndersChristensøn40Huusmend
189 Stoche præstegaard!!ChristenNielsøn46Huusmend
190 Stoche præstegaard!!Oluff 12Huusmendhans Søn
191 Østre Gennestad5 pd smørHansChrist Stochmand!!OpsiddereBruger
192 Østre Gennestad5 pd smørAndersPedersøn15TienestedrengeEr soldat
193 Østre Gennestad5 pd smørHansBrynildsøn28HuusmendEr soldat
194 Østre Gennestad5 pd smørJffuerOluffsøn54Huusmend
195 Østre Gennestad5 pd smørPeder 14Hans Søn
196 Vestre Gennestad5 pd 6 mrk smørHalffuorTormosøn36Opsidderebrug: halt
197 Vestre Gennestad5 pd 6 mrk smørSøffrenVellichsøn37Opsidderebrug: halt
198 Rømmingen1 skpd maltNielsHansøn53Opsidderebruger halt
199 Rømmingen1 skpd maltIngrjGundersdatter!!Opsidderebrug: 1/4 part
200 Rømmingen1 skpd maltGunderHanssøn22Opsidderebrug: 1/4 part

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |