Vestfold-slekt: Prestens manntall 1664. Stokke.

Søket ga 432 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Gård Skyld Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknader
101 Søndre Stauffnen3 pd smør 1/2 skpd maltHalffuorSøffrensøn20Tienestedrengeer Soldatt
102 Nørdre Stauffnen3 pd smør 1/2 skpd maltHalffuorMichelsøn54Opsidderebruger alt
103 Nørdre Stauffnen3 pd smør 1/2 skpd maltHansHalffuorsøn16Sønner
104 Nørdre Stauffnen3 pd smør 1/2 skpd maltAndersHalffuorsøn14Sønner
105 Lille Husum3 pd smørAnbiørenSuendsøn58Opsidderebruger alt
106 Lille Husum3 pd smørHansHansøn20Sønner
107 Store Husum6 pd smørHansHansøn43Opsidderebruger halt
108 Store Husum6 pd smørOluffTronsøn40Opsidderebruger halt
109 Østre Kiile13 lpd melTolffTordsøn36Opsidderebruger alt
110 Østre Kiile13 lpd melSøffrenLaurtzøn12Sønner
111 Vestre Kiile3 pd smørAndersAsgudsøn!!Opsidderebruger 1 pd
112 Vestre Kiile3 pd smørAnneHalffuorsdatter!!Opsidderebruger 2 pd smør
113 Vestre Kiile3 pd smørChristopherAsgudsøn34Huusmend
114 Ruselltued4 pd smørAnundDyresøn36Opsidderebruger halt
115 Ruselltued4 pd smørKnudGutormsen18Opsidderebruger halt
116 Ruselltued4 pd smørHansHansøn15Tienestedrenge
117 Døfflen6 pd smørSøffrenLauritzøn74Opsidderebruger 2 pd 6 mrk smør
118 Døfflen6 pd smørLauritzSøffrensøn30Opsidderebruger 2 pd 6 mrk smør
119 Døfflen6 pdAndersAsgudsøn40Opsidderebruger 1 1/2 pd smør
120 Helgerød Klochergaard3 pd smørNielsHansøn30Opsidderebruger alt Klocher
121 Helgerød Klochergaard3 pd smørHansLauritzøn16Tienestedrenge
122 Helgerød Klochergaard3 pd smørOluffHaagensøn28Huusmend
123 Breholt2 huderEffvindGregersen51Opsidderebruger alt
124 Vestre Steensholt1 fjerding maltHansPedersøn38Opsidderebruger halt
125 Vestre Steensholt1 fjerding maltPederArnesøn26Opsidderebruger halt

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |